BILANGAN RESPONDEN BAGI MENJAWAB INSTRUMEN PENARAFAN SSQS BAGI TAHUN 2019

Penyelaras penarafan di peringkat sekolah :  Guru Penyelaras Bestari (GPB) /  Guru Penyelaras ICT

A. Sekolah yang mempunyai bilangan responden mencukupi 63

B. Sekolah Kurang Murid (SKM) dan bilangan responden TIDAK mencukupi 63


RUJUKAN PANDUAN SOALAN SSQS 2019

Bagi sekolah- sekolah yang mempunyai masalah capaian internet, sila muat turun borang “Offline” ini dan membuat pengisian dalam dokumen dan seterusnya membuat pengisian secara online di PKG masing- masing.

BORANG SSQS SECARA MANUAL (“Offline” )


http://ssqs.moe.edu.my/10/index.php 

Log masuk admin sekolah 

  1. Pilih icon sekolah
  2. Masukan kod sekolah anda : contoh BBAXXXX
  3. Masukan kata laluan: (kod sekolah anda)
  4. Cetak token untuk sekolah anda.


***Tarikh penarafan SSQS 16 Julai – 30 Ogos 2019